Интелигентна периметрова охрана

Охраната със стандартни периметрови датчици винаги е била компромис между това да  се охранява даден  периметър без фалшиви аларми  на висока цена и евтини датчици които сработват на всичко което мръдне пред тях.

Както във всяка сфера на живота ни така и в тази на охранителната системи нещата се развиват и стават све по достъпни.

Показаният датчик по-долу е побрал в корпуса си три отделни датчика , Два инфрачервени и един микровълнов.Като всеки един от тях  може да му  бъде настроен  различен праг на сработване според конкретното задание на клиента и заобикалящата го среда. Може да бъде настроен да изпрати сигнал за аларма към контролният панел както от всеки един елемент така и само когато са сработили и трите датчика. Всичките настройки на датчика могат за бъдат направени от инсталатора  директно от мобилен компютър , като на момента се виждат праговете на сработване на всеки един елемент и кога има алармено събитие.

По този начин може да се гарантира високо ниво на сигурност и свеждане до минимум на фалшивите сработвания.